Kurum Kültürü ve Esnek Çalışma Yeni Dönemde Nasıl Şekilleniyor?

Pandemi, uluslararası ticarette yaşanan kısıtlamalar, kur dalgalanmalarının yanı sıra senelerdir gündemdeki dijital dönüşümün bir anda dijital adaptasyon meselesi haline gelmesi, Z kuşağının beklentileri, evden çalışma, değişim yönetimi… Kurumlar belirsizliklerle dolu bir dönemden geçerken hem işi hem de çalışanların psikoloji ve verimliliklerini yönetmek noktasında çok bilinmeyenli bir denklemle baş başa kalıyor. Fakat denklemin en önemli bileşeni, belki de yanıtı ‘Kurum Kültürü’.

İşveren markası oluşturmak, iç iletişimi yapılandırmak, kurum kültürünü aidiyet ve ortak hedeflere koşmayı sağlayacak şekilde oluşturmak yıllar alırken, pandemi gibi mücbir bir durum veya ekonomik zorlukların yarattığı gerilim var olan kültürü bir anda erozyona uğratabiliyor. Değişim ve dönüşümün bu denli hızlı yaşandığı iş dünyasında insan kaynakları profesyonellerinin sorumlulukları belki de hiç olmadığı kadar artmış, görünür ve kritik.

İş hayatında bu sürecin öne çıkan kavramları ise Resilience & Agility

Resilience kavramı Türkçe’ye ‘dayanıklılık’ olarak çevrilse de ‘yılmazlık’ kavramın altını daha çok dolduran bir kelime. Agility ise ‘çeviklik’ olarak kullanılsa da tek kelime ile anlamı karşılamak mümkün değil. Merriam Webster sözlüğüne göre “agile” sıfatı, değişen durumlara bilgisi ve kişiliği sayesinde, hızlı, becerikli ve doğru şekilde karşılık verebilen veya uyum sağlayabilen kişi için kullanılır. “Agility” ise bu becerilere sahip olma özelliğine verilen isimdir. Business Agility literatürde “bir organizasyonun iç ve dış ortamdaki değişimleri algılaması ve müşterilerine değer sağlamak için bu yeni duruma göre davranması” olarak tanımlanmaktadır.

Kurum kültürünü ayakta tutmak ve zor dönemlerden birliktelik ile daha da güçlenerek çıkmayı sağlamak için;

 • Resilience & Agility kavramlarının sadece jargonda yer alması değil kurum kültüründe yer etmesinin sağlanması
 • Çalışanların sağlığını güvence altına alacak önlem ve iletişimlerin hızla hayata geçmesi ve sürekli güncellenmesi
 • İstihdamı korunmasına yönelik gereken adımların atılması, planlama ve uygulamalarla pekiştirilmesi
 • Kurum içi inovasyon ve girişimcilik kültürünün desteklenmesi, eğitim ve destek platformlarının hayata geçirilmesi
 • İnovasyon ekiplerinin; değişen sektör dinamikleri doğrultusunda, inovatif fikir ve teknolojiye ortam sağlayacak çalışmalar hazırlaması ve uygulanabilecek fikirleri paylaşması
 • Çalışanın kendi işi ile ilişkisinde, çalışma arkadaşları ve yöneticisi arasında karşılıklı güven ortamı sağlanması
 • Çalışanların çabalarının görüldüğünü ve takdir edildiğini bilmelerinin sağlanması
 • Kapsayıcılığın sağlanması ve aidiyet kavramının olumsuz etkilenmemesi için gerekli çalışmalar yapılması
 • Benzer süreçlerden geçen kurumların iyi uygulama örneklerinin incelenmesi ve çıkarımların yapılması
 • Mevcut çalışanların değerlendirme ve analizlerinin yapılıp, işe alımla için yeni döneme ve geleceğe yönelik beklentilerin netleştirilmesi
 • Çalışanların geleceğe yönelik farklı yetkinlik ve beceriler edinmesi için eğitim programları ve platformlarıyla desteklenmesi gerekiyor.

Kavram olarak esnek çalışma (Flexible Working) geleneksel çalışma modelinin dışında zaman, mekan ve kapsam olarak farklılaşabilen tüm çalışma modellerini içeren bir çatı kavramdır. İşveren veya işin beklentilerine uygun şekilde çalışmayı içerir ve bu çalışmanın normal veya geleneksel diyebileceğimiz çerçeveye uyması gerekmez.

Kaynak: UNWomen Family Friendly Policies and Other Good Workplace Practices in the Context of Covid-19

Bugünkü resme baktığımızda evden çalışma ve ofise dönüş konusundaki yaklaşım oldukça basit görünüyor.

Kaynak: JLL, The Future of Global Office Demand, Global Research, June 2020
Kaynak: JLL, The Future of Global Office Demand, Global Research, June 2020

Esnek çalışmaya geçiş sürecinde çalışanların ve kurumların farklı ihtiyaçları ve alınacak aksiyonların kısa, orta ve uzun vadeli sonuçları göz önüne alınarak bir değerlendirme ve hazırlık çalışması yapılması önem arz etmektedir.

 • Evden çalışma ya da dinamik çalışma saatleri politikaları ve bu kapsamda evden çalışan personelin oluşabilecek hak ve ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • Çalışanlara yönelik ihtiyaç ve tutumların tespit edilmesi için segmentasyon ve persona çalışmalarının yapılması
 • Evden çalışma sürecinden etkilenebilecek iş-yaşam dengesinin sağlanması için gerekli önlemler alınması
 • Esnek çalışma koşullarında ortak kurum kültürünü yaşatacak aksiyon ve politikaların belirlenmesi
 • Yöneticilerin çalışanlarından beklentilerini net bir şekilde tariflenmesi
 • Yöneticilerin günlük kontrollerini belli bir yapıya oturtarak çalışanlarıyla günlük düzenli görüşmeler planlaması
 • Elektronik postanın tek iletişim yolu olmaktan çıkarak, video konferans gibi katılımcıların yüz yüze görüşebildiği yöntemlerin kullanılması
 • Yöneticilerin çalışanları tarafından ulaşılabilir olduğu zaman aralıklarını öncesinde belirtmesi
 • Yöneticilerin çalışanlarına cesaret vermesi ve duygusal destek sağlaması gerekiyor.

Raporumuzun tümünü indirmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

http://resetworkspace.com/rapor/

Etiketler:

Re-Set Workspace, Time to Reset, HAN Spaces, Post Covid, Future is Flex, Flex Space, Future of Work, Paylaşımlı Ofis, Kurum Kültürü, Corporate Culture, Esnek Çalışma, Flexible Working