İnsan Kaynakları Uygulamalarının Yeni Döneme Adaptasyonu Nasıl Olacak?

Yeni çalışma modellerinin ortaya çıkmasıyla birlikte şirketler çok hızlı bir şekilde zorunlu olarak dijitalleşmeye başladı. Bu noktada şirketlerin yeni döneme adaptasyonunun sağlanması açışından değerlendirmeye alınması gereken birçok konunun olduğu yadsınamaz bir gerçek. Bu konular göz önünde bulundurularak dikkate alınabilecek maddeleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Teknolojik uygulamaların, ihtiyaca ve verimlilik arttırmaya yönelik olarak uygulamaya alınmasının sağlanması,
 • Sanal ortamın samimiyet eksikliğine sebep olmaması için gerekli önlemlerin alınması,
 • Online eğitim süreçlerinin yeniden şekillendirilerek sanal ortamda etkili öğrenme deneyimi yaratmak için inovatif yöntemlerin ortaya konulması,
 • Kullanılan dijital araçların yeni ihtiyaçlara göre transformasyonunun sağlanması, mevcut dijital ortamların esnekliği ile uyum potansiyellerinin değerlendirilmesi ve online iş süreçlerinin oluşturulması,
 • Bulut üzerinden entegre raporlama sistemlerinin geliştirilmesi,
 • Tanıma takdir uygulamalarının dijital ortamdaki uygulamalarının arttırılması.

İşe Alım tarafında bizi yeni dönemde hem kültür hem de kullanılan araçlar olarak her anlamda farklılıklar bekliyor. Operasyonel gereklilikler doğrultusunda iş gücü planlama sistemlerinin optimizasyonunun sağlanması gerekliliği öne çıkıyor. İnsan Kaynakları departmanlarının oluşturacağı kurum içi komiteler ile kurumun kısa ve uzun vadeli iş gücü ihtiyaçlarının belirlenmesi öncelikli bir aksiyon oluyor.

İşe alım politikalarının güncellenmesi ve online mülakat süreçlerini teşvik eden uygulamaların daha fazla hayata geçeceği bir dönem öngörüyoruz. Hala yüz yüze görüşmeyi ilk sıraya koyan ve online mülakatlara çok güvenmeyen yöneticiler her kurumda bulunuyor. Sadece insan kaynakları profesyonelleri değil, iş birimlerindeki yöneticilerin de online mülakat deneyiminin arttırılması ve yeni kültür aktarımının sağlanması gerekiyor. Yeni dönemde adayı tanıma konusunda sadece mülakatın yeterince sağlıklı olmayacağı, mutlaka farklı envanterlerle adayın daha yakın tanınması, eğer kullanılan araçlar varsa bunların geliştirilmesi ve yenilerinin eklenmesi öngörülüyor.

İşe alım politikaları gözden geçirilip kadın çalışan oranının ekonomiye sağladığı katkı göz önünde bulundurularak yeni iş gücü planlarında dikkate alınmalıdır. Buna ek olarak, çalışanların genel kaygıları işe alım politikalarında da dikkate alınmalı, sağlık sigortası bekleme süresi gibi uygulamaların kaldırılması ile yeni işe alımlarda sunulan değer önermesinin güncellenmesi sağlanmalıdır.

Çalışanların uzun vadede iyi performans göstermeleri ve şirket aidiyetleri için doğru on-boarding süreçlerinin takip edilmesi gerekiyor. İnsan Kaynakları departmanlarının takip edeceği güncel politikalarla birlikte çalışanların sağlık, güvenlik ve kaygıları göz önünde bulundurulmalıdır. Dijital platformlar ve çalışanlara yönelik iletişim kanallarının 360 derece kullanılması ile süreç ve politikaların hayata geçisi daha efektif hale getirilebilir.

 • Performans Yönetimi sistemleri gözden geçirilerek, değişen koşullar, piyasa dinamikleri ve belirsizlik içeren şartların artması nedeni ile yönetim ekibinin odağını fonksiyonel hedeflerden stratejik şirket hedeflerine çevirecek sistemlerin tasarlanması,
 • Performans kriterlerinin uzaktan çalışmayı kapsayacak şekilde revize edilmesi,
 • Özellikle yüksek potansiyelli, yedek ve anahtar çalışanların mekân bağımsız takibi ve desteklenmesi bağlılık ve yetenek yönetimi açısından planlanması,
 • Raporlama Standartları gözden geçirilerek, iç ve dış raporlama standartlarında gerekli revizyonların yapılması,
 • Daha sık ve anında geri bildirimlerin yapılması adına uygulama üzerinden bildirimler yoluyla efektif ve interaktif iletişimin sağlanması,
 • Kritik personel belirlenmesi ve elde tutulmasına ilişkin stratejilerin gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Ödüllendirme mekanizmaları gözden geçirilerek, yıl sonu veya aylık, çeyreklik prim sistemlerini besleyen dinamikler göz önünde bulundurarak, dönemsel gelişmeler doğrultusunda güncel ödüllendirme sistemleri oluşturulmalıdır. Online sadakat uygulamaları ile çalışanlara yönelik sadakat ve yan haklar paketleri sağlanması değerlendirilebilir.

İşte tam bu konuda Momento, nitelikli çalışanların ve kurumların hedeflerine ulaşmasının önemini dikkate alarak, çalışan verimliliğinde, bayi sadakatinde ve müşteri memnuniyetinde artış; insan kaynakları, kurumsal pazarlama, idari işler maliyetlerinde ise tasarruf amaçlı projeleri ile tüm süreçleri dijitalize ediyor. Pandemi ile beraber şirketler tüm ödül süreçlerinde teması en aza indiren uygulamaları tercih ediyor. Momento bu süreçte dijital erzak yardımı ürününü devreye aldı. Evden çalışanlar için web tabanlı platformlar ve mobil uygulama üzerinden onlarca markanın dijital kodunu sunmanın yanı sıra evden çalışma verimliliğini artırmak için sandalye, masa, klavye gibi donanım ürünleri de sunmaktadır.

Raporumuzun tümünü indirmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

http://resetworkspace.com/rapor/

Etiketler:

Re-Set Workspace, Time to Reset, HAN Spaces, Post Covid, Future is Flex, Flex Space, Future of Work, Paylaşımlı Ofis, İnsan Kaynakları, Human Resources, İşe Alım, On-Boarding