Ideathon

İlginç günler, ilginç sorular…

+ Yeni dünyanın yeni insanı için iş hayatı nasıl değişecek?
+ Bu değişimin mekân üzerindeki etkileri ne olacak?
+ İnsana yönelik tasarım ve teknolojiler nasıl etkilenecek?
+ Dünya örnekleri bize nasıl yol gösterecek?
+ Çalışma ve yaşam dengesi nasıl yeniden kurulacak?
+ Sosyal mesafe, mekânları nasıl şekillendirecek?
+ İş yapış kültürümüz nasıl olacak?
+ İş hayatını nasıl koruyacağız, nasıl ayakta kalacağız?

Re-set Workspace onuncu oturumu ile devam ediyor!

Mustafa Toner moderatörlüğünde iş dünyası bir araya geliyor. Gelin çalışmanın geleceğini beraber şekillendirelim. Odağında insan olan, doğayla dost, sağlıklı ve teknolojiye entegre mekanları konuşalım. Yeni döneme adapte olmanın yollarını bulalım. Bizi yarına taşıyacak standartları belirleyelim.

Beklentilerinizi anlamak, çözüm önerilerinizi duymak istiyoruz.

Future Bright ile katılımcılardan gelen beklentilerden bir içgörü havuzu oluşturacak ve çözüm önerilerini bir araştırma raporu haline getireceğiz.