Çalışma Alanlarında Çalışan ve Misafir Sağlığına Yönelik Önlemler

Son dönemde hızla artan vakalarla ve beraberinde gelen kısıtlamalarla birlikte hepimiz için belirsizlikler barındıran bir süreç içerisindeyiz. Evden çalışmaya tekrar hızlı geri dönüş yapanlar, haftalık ofisten çalışma saatlerini zorunlu olmadıkça uzaktan çalışarak devam ettirenler ve esnek çalışan herkes için normalden farklı bir deneyim oluyor. Bu süreçte sahada çalışan ekiplerin yeni dönemde çalışma alanlarına dönüşlerinin nasıl olacağı konusu bir süredir herkesin gündeminde. İş Dünyası ve Çalışma Alanları Yeni Dönem Raporumuzda da yer verdiğimiz üzere Çalışan ve Misafir Sağlığı & Güvenliği Önlemleri üzerine kapsamlı bir çalışma yaptık. Çalışanların ve misafirlerin kullanacağı alanlar ve alacağı hizmetler üzerinden belirli alt başlıklar halinde sınıflandırdığımız bu önlemlerin çıktılarını yazının devamında paylaşıyoruz. Umuyoruz ki can kaybının artmadan azaldığı, sağlıkla ve keyifle esnek çalışabileceğimiz bir gelecek hepimiz için yakındır.

Pandemi sürecinde çalışma alanlarında alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini; uçtan uca çalışan deneyimini göz önünde bulundurarak, çalışanların işyerine ulaşma sürecinden başlayıp, giriş alanları, ortak alanlar, düşey dolaşım elemanları, iklimlendirme ve havalandırma sistemleri, ortak alanlar gibi bina fonksiyonlarına göre ayrı ayrı detaylandırdık. İlgili önlemlerin çalışanlar ile iletişim süreçlerine, bakım onarım standartlarına ve olası bir vaka tespit edilmesi halinde izlenecek müdahale protokollerine varan geniş bir yelpazede değerlendirdik.

Kaynak: MESS Covid-19 Sonrası İşe Dönüş Yaklaşımı, Mayıs 2020
Kaynak: McKinsey & Company, Expert Interviews, Press Research, Client Surveys

Ulaşım

 • Araçlarda klima yerine doğal havalandırmanın tercih edilmesi
 • Servis şoförü dahil tüm yolcuların serviste maske takması
 • Tüm servis araçlarında el dezenfektanı ve yedek maskenin bulundurulması
 • İşe girişlerde vücut sıcaklığı ölçümü yapılması durumunda oluşabilecek yoğunluklar da göz önünde bulundurularak servis saatlerinin gözden geçirilmesi
 • Serviste mümkün olduğunca hiçbir yere temas edilmemesi, bir şey yiyip içilmemesi ve tercihen konuşulmaması
 • Araçlarda maksimum %50 doluluk oranına uyulması. (Örneğin binek araçlarda en fazla iki, 16 kişilik servis araçlarında en fazla sekiz kişi vb).
 • Araç tipine göre çapraz veya sadece cam kenarlarında oturulacak şekilde planlama yapılması
 • Servis araçlarında kullanılmaması gereken koltukların işaretlenmesi
 • Çalışan isimlerine koltukların tanımlanması ve çalışanların farklı koltuklara oturmamasına özen gösterilmesi
 • Her servis aracı için araç sorumlusu atanması
 • Araç sorumlusunun mümkün olduğunca servis içi belirlenen kuralların uyumunu kontrol etmesi ve çalışanları doğru şekilde yönlendirmesi
 • Araç sorumlusunun koordinasyonunda, en yakın kapıdan koltuk sıralamasına göre servisten inilmesine özen gösterilmesi
 • Servis durağında beklerken ve servise binerken fiziksel mesafe kuralına dikkat edilmesi
 • Havuz aracının geçici süreyle kullanılmaması, kullanılması gerektiği durumda, her kullanım öncesinde direksiyona kişiye özel kaplama yapılması ve koltuk kılıfı koyulmasına özen gösterilmesi
 • Servis ve şirket araçlarının, her kullanım sonrasında dezenfekte edilmesi

Bina Giriş Çıkışları

 • Kapı / turnike girişlerinde yoğunluktan kaynaklı fiziksel teması önlemek için servislerin belirli bir mesafede veya uygun alanda çalışanları indirmesi
 • Çalışanların iş yerine girerken vücut sıcaklıklarının insan teması olmadan ölçülebilmesi için RFID kart sistemiyle çalışan temassız vücut sıcaklığı ölçme ekranlarının kullanılması
 • Çalışanların giriş çıkış alanlarında yoğunluk oluşturmayacağı şekilde farklı şirketlerin / departmanların giriş çıkış saatleri, sigara ve öğle molası saatlerinin düzenlenmesi
 • Mümkünse giriş ve çıkış alanları birbirinden ayrılmalı ve iş yerinde tek yönlü dolaşım düzeninin oluşturulması
 • Giriş / çıkışlarda fiziksel mesafe kuralına dikkat edilmesi için uyarıcı çizgi, şerit, bant çekilmesi, çalışanların sırayla işyerine alınması, gerekiyorsa ilave turnikelerin eklenmesi
 • Vezne, gişe, resepsiyon, güvenlik, karşılama gibi sık yüz yüze gelinen noktalarda veya açık ofis ortamında karşılıklı görev yapan çalışanlar arasında, şeffaf plastik, siperlik ya da cam separatörler ile önlem alınması
 • Giriş alanlarına görünür bir şekilde el dezenfeksiyon ünitelerinin yerleştirilmesi
 • Faydası tartışmalı bir konu olmakla birlikte uzaktan temassız ateş ölçer, termal kamera gibi yöntemlerle ateş ölçümünün yapılması
 • 37.8°C ve üzeri sıcaklık tespit edildiğinde, çalışanların girişe yakın bir alanda izolasyon odasında bekletilmesi ve vücut sıcaklığının 15-20 dakika sonra tekrar ölçülmesi
 • Bina girişlerinde yer alan hava perdelerinin kullanım dışı bırakılması
 • Bina girişlerinde dezenfeksiyon tünellerinin kullanımının değerlendirilmesi
 • Giriş alanlarında dışarıdan gelen ziyaretçiler için toplantı odalarının konumlandırılması
 • Giriş alanlarında dezenfeksiyon sıvısı içeren paspasların bulundurulması

Misafir Politikaları

 • Misafir girişlerinin sınırlandırılması ya da engellenmesi
 • İstisnai durumlarda, misafirlerin vücut sıcaklığının ölçümü, sağlık ve seyahat geçmiş kontrolü yapılarak ve maske kullandırılarak içeri alınmasının sağlanması
 • Alınan bilgiler ile ilgili gerekli KVKK metinlerinin imzalatılması
 • Misafir giriş kartlarının tek kullanımlık olması ve bunun mümkün olmadığı durumlarda, her kullanım sonrası kartların dezenfekte edilmesi
 • Misafirlere işyerine giriş öncesinde COVID-19 önlemleri hakkında bilgilendirmelerin yapılması
 • Dijital oda kurulumu ile ziyaretçilerin işyerine girmeden telekonferans yolu ile toplantı yapabileceği bir altyapının oluşturulması
 • Misafir ağırlama kurgusu ve toplantı yapma modellerinin kişiler arası uyulması gereken mesafe kuralları dikkate alınarak hazırlanması

Asansörler

 • Asansör taşıma kapasitesi sınırlandırılması, sensör ayarlarının yapılması
 • Asansör içerisinde nasıl durulacağının yönlendirme iletişimi ile düzenlenmesi
 • Asansör butonuna fiziksel direkt dokunmanın önlenmesi
 • Asansör kabini içi fanlarının temizliğinin sıklaştırılması
 • Asansör önünde nerede beklemesi gerektiğinin grafik iletişimi yapılması
 • Asansör kabini için UV ışığı ile dezenfeksiyon yöntemlerinin değerlendirilmesi
 • Asansörleri aynı anda kullanan çalışan sayısına kısıtlama getirilmesi ve sağlıklı çalışanların merdiven kullanımına yönlendirilmesi

Yürüyen Merdivenler

 • El bantlarının sıklıkla dezenfekte edilmesi
 • El bantları mekanizması içine UV ışığı entegre edilmesi yönteminin değerlendirilmesi
 • Fiziksel mesafe organizasyonu yapılarak basamakların üzerinde grafik olarak belirtilmesi

Çalışma Alanları

 • Yönetmeliklerle belirlenen 10m2 alanda 1 kişi prensibinden yola çıkılarak özel ofis odalarını kullanan kişi sayısının kontrol altında tutulması
 • Yüz yüze çalışmanın engellenmesi
 • Çalışma masaları arasına bölücü panel ve raf sistemlerinin yerleştirilmesi
 • Ofis giriş çıkışlarında kapıların, mümkünse temassız hale getirilmesi
 • Ofislerde kapılar ve varsa pencerelerin doğal havalandırmayı sağlayacak şekilde mümkün olduğunca açık tutulması
 • Ofislerin mümkünse günde 3 defa 20 -30 dakika doğal yolla havalandırılması
 • Ofislerin yerleşiminin, fiziksel mesafeye dikkat edilerek gözden düzenlenmesi
 • Gerekli durumlarda dönüşümlü olarak uzaktan çalışma opsiyonunun tercih edilmesi
 • Masalarda “temiz masa” uygulamasının hayata geçirilmesi
 • Ofis içi sirkülasyon yönlerinin belirlenmesi ve mümkün olduğunca tek yönlü koridor kurgusunun yaratılması; gerekirse kullanılmayan masaların kaldırılıp ikinci bir dönüş koridoru kurgusunun oluşturulması
 • Çalışma esnasında maske takılması, günde 2 kez maske değiştirilmesi
 • Evrak takibinin kaldırılması, ortak kalem kullanımının yasaklanması
 • Doküman değişimi yapılması gerektiği durumlarda, her değişim sonrası ellerin dezenfekte edilmesi
 • Ofislerdeki çay / kahve makinelerinin kullanımı, yeni korunma kurallarına uygun olarak düzenlenmesi
 • Telefon, klavye, mouse, kırtasiye malzemeleri ve masalarının, çalışma başlangıcında ve gerektiğinde dezenfekte edilmesi
 • Mümkün olduğunca çalışanlar arasında telefon, masa ve diğer çalışma ekipmanlarını paylaşılmamasına dikkat edilmesi
 • Yazıcı kullanımını en aza indirmek için yazıcı sayısının azaltılması ve yazıcıların sık sık temizlenmesi

Ortak Alanlar

 • Kapasite sınırlandırmasının yapılması
 • Kapasiteyi düşürmek için sosyal alanların kullanıldığı saat protokollerinin yeniden düzenlenmesi
 • Kapasite sınırlandırması iletişiminin görseller ile ilgili noktalarda sağlanması
 • Kişisel korunma ekipmanlarının atılması için özel çöplerin konulması
 • Çalışanların ortak kullanımına sunulan yiyecek otomatlarının, kahve ve çay makinalarının kullanılmaması
 • Ortak kullanım alanlarında ve masalarda dezenfektan bulundurulması

Kafeterya, Yemekhane ve Servis Alanları

 • Vardiyalı yemek düzenlenmesinin yapılması
 • Oturma düzenlerinin fiziksel mesafe koşullarına uygun olarak yenilenmesi, yemek masalarında kapasite sınırlamasının yapılması
 • Gerekli görülmesi durumunda masaların separatörlerle ayrılması
 • Yan yana ve yüz yüze oturma düzenini kısıtlayacak kurguların sağlanması
 • Kapasite sınırlandırması iletişiminin görseller ile ilgili noktalarda sağlanması
 • Giriş-çıkışlarda ve yemek dağıtımı sırasında fiziksel mesafeyi koruyabilmek için zemin işaretlemelerinin yapılması
 • Öğle yemeklerinin mümkünse kumanya / lunchbox olarak servis edilmesi
 • Görevli servis personellerinin maske, eldiven ve koruyucu siperlik kullanması
 • Tepsi, çatal, kaşık, bıçak sunumunun servis personeli tarafından yapılması
 • Mümkünse tek kullanımlık ürünlerin tercih edilmesi
 • Temassız dezenfeksiyon ünite ve istasyonlarının kurulması
 • Sağlık ve hijyen kurallarının standartlarla belirlenmesi
 • Ekmek, salata, meyve, yoğurt, tatlı, su gibi yiyecek ve içeceklerin mümkün olduğunca paketli olarak sunulması
 • Ortak kullanılabilecek peçetelik, tuz, baharat, zeytinyağı, soslar gibi malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde servis edilmesi
 • Çalışanın her gün aynı masa ve sandalyeye oturmasını sağlayacak numaralandırma sisteminin oluşturulması
 • Hava şartları ve altyapı el verdikçe, açık alanda yemek hizmeti seçeneğinin göz önünde bulundurulması, kapalı mutfaklara girişi kaldırılması
 • Çalışanların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için otomat eklemesinin yapılması
 • Nano temizleyicilerle ortak alan hijyeninin sağlanması

Toplantı Odaları

 • Toplantı sıklığının düşürülmesi, kalabalık toplantıların düzenlenmemesinin teşvik edilmesi, online toplantı araçlarına yönlendirmenin sağlanması
 • Toplantı odalarında fiziksel mesafeyi sağlayacak şekilde kapasite sınırlandırmasının yapılması ve kapılarda belirtilmesi
 • Toplantı süresi kısıtlanarak sık aralar verilmesi ve gerekli hijyen tedbirlerinin alınması
 • Ayakta toplantı yapmaya uygun alanların yaratılması
 • Toplantı odalarında flip chart ve tahta kalemi kullanımının kaldırılması, katılımcılar arasında sosyal mesafe olacak şekilde bir oturma düzeninin sağlanması
 • Toplantı odası kullanımlarının rezervasyon sistemine bağlanması
 • Rezervasyonlar arasında minimum 1 saat süre bırakılması
 • Rezervasyonlar arasındaki süre boyunca toplantı odalarının havalandırılması
 • Toplantı odasının iyi havalandırıldığından emin olmak için mümkün olduğunca pencere ve kapıların açık tutulması
 • Her kullanım sonrası toplantı odaları ve sık dokunulan toplantı aparatlarının (HDMI kablo, uzaktan kumanda gibi) dezenfekte edilmesi
 • Kullanıcıların dezenfekte edilmiş odalar ile henüz dezenfekte edilmemiş odaları ayırabileceği şekilde dezenfeksiyon iletişimi yapılması
 • Masaların üzerine tek kullanımlık dezenfekte mendillerin eklenmesi ya da temassız dezenfeksiyon ünite ve istasyonlarının kurulması

Islak Hacimler

 • Islak hacimlerde kapasite sınırlaması yapılması
 • Islak hacimlerin girişinde bekleme sırasında fiziksel mesafenin korunabilmesi için gerekli iletişim düzenlemesinin yapılması
 • Islak hacimlerin girişine el dezenfekten ünitelerinin yerleştirilmesi
 • Sifon çekilmeden önce klozet kapağının kapatılması ile ilgili iletişimin sağlanması
 • Yeni alanlara yer süzgeci yerleştirilmemesi; var ise kuru bırakmamaya özen gösterilmesi
 • Pisuvarların iptal edilerek klozet kabinine dönüştürülmesi veya benzer otomatik sistemlerin pisuvarlara da uygulanmasının sağlanması
 • Akıllı ıslak hacim teknolojilerinin yaygın kullanımı ve tüm klozet, sifon, pisuvar, el kurutma makineleri ve sıvı sabunlukların hareket sensörlü sistemlerle değiştirilmesi

Sık Dokunulan Yüzeyler

 • Kapı kolları, girip-çıkış turnikeleri, asansör düğmeleri, ıslak hacimler gibi sık dokunulan yüzeylerinin minimize edilmesi
 • Sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyon sıklığının arttırılması
 • Islak hacimlerin kullanım yoğunluğuna bağlı olarak yaklaşık saat başı temizlik ve dezenfeksiyonunun sağlanması
 • Paylaşımlı kullanılan masaların kullanıcı değiştirme aralığının günlük olarak planlanması
 • Paylaşılan telekonferans telefonlarının kaldırılması ve telekonferans için kişisel cep telefonlarının veya dizüstü bilgisayar yazılım telefonlarının kullanılmasının teşvik edilmesi
 • Çalışanlara kendi kullanım alanlarını dezenfekte edebilmeleri için tek kullanımlık dezenfektan mendillerin sağlanması
 • Yazıcı kullanım sıklığının azaltılması için gerekli önlemlerin alınması
 • Elle şifre uygulamalarının kaldırılması
 • Sarf malzemelerinin depolanması, stoklarının yönetilmesi ve ürünlerin dağıtılması için belirli bir personelin görevlendirilmesi

Bakım Onarım Süreçleri

 • Uzun süre kapalı kalan binalarda yeniden kullanım öncesi gerekli bakım onarım çalışmalarının yaptırılması
 • Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin yıllık bakım sayısının arttırılarak minimum yılda 6’ya çıkarılması
 • Havalandırma ekipmanlarının kullanım süresine bağlı olarak filtre değişimlerinin veya dezenfeksiyonlarının yapılması

Kargo ve Muhaberat

 • Kargo ve muhaberat alanları çalışanların giriş çıkış alanlarından ayrılması, kargo görevlilerinin bina içine girişlerinin yasaklanması
 • Muhaberat görevlisine gerekli eğitimlerin verilmesi
 • Kargo teslim etme ve alma süreçlerinin tek bir noktadan yönetilecek şekilde düzenlenmesi ve gelen kargoların katlara dağıtımının durdurulması
 • Gelen kargoların belli bir süre bekletildikten sonra dağıtılması veya dağıtımdan önce dezenfeksiyonunun sağlanması

Temizlik ve Hizmet Personelinin Standartları

 • Temizlik, servis ve bakım personelinin sürekli eğitiminin sağlanması
 • Rutin görevlerine ek olarak eklenen önlem maddelerini de kapsayan kontrol listelerinin oluşturulup düzenli takibinin sağlanması
 • Eğitim ve kontrol listelerinin sektör ve bina tiplerine göre farklılaştırılması
 • Personelin öncelikli olarak kendi hijyen ve korunma önlemlerini alması ve kişisel korunma ekipmanlarının doğru bir şekilde kullanılmasının sağlanması
 • Personelin ortak kullanım ekipmanlarının mümkün olduğunca kişiye özel hale getirilmesi

İzolasyon Odaları ve Covid-19 Müdahale Protokolleri

İlk yardım gelene kadar vaka şüphesi görülen kişiye müdahale protokolleri belirlenmeli ve şüphelinin ilk yardım gelene kadar bekletileceği izolasyon odaları oluşturulmalıdır.

Müdahale protokolleri

 • Şüpheli bir kişi olması halinde müdahaleyi gerçekleştirecek bir müdahale ekibinin oluşturulması ve iletişim bilgilerinin belirtilmesi
 • Şüphelinin alınacağı izolasyon odasının nerede olduğunun açıklanması
 • Şüpheli kişiye müdahale süreçlerinin tanımlanması
 • İlkyardım için aranacak hastanelerin bilgilerinin yer alması
 • Şüpheli kişinin tahliye güzergahının tanımlanması
 • Şüphelinin tahliyesi sonrası dezenfeksiyon protokollerinin belirtilmesi
 • Şüpheli kişinin yakın çevresinde bulunan diğer çalışanlar için gerekli tedbirlerin alınması
 • Müdahale Protokollerinin iletişiminin sağlanması

İzolasyon odaları

 • Odaların çıkışa yakın alanlarda bulunması
 • Müdahale edecek personel için maske, tulum, eldiven gibi korunma ekipmanlarının bulundurulması
 • Sağlık görevlisi ile online görüşme platformunun oluşturulması
 • Kullanım sonrasında dezenfeksiyon süreçlerinin planlanması

Çalışanların Eve Dönüş Süreçleri

 • İş sonrası eve gidildiğinde mümkünse ayakkabıların evin dışında bırakılması
 • Eve girildiğinde hijyen kurallarına uygun şekilde ellerin yıkanması
 • Anahtar, cep telefonu, şarj aleti gibi sık temas edilen kişisel eşyaların mümkün olduğunca sıklıkla dezenfekte edilmesi
 • İş giysileri diğer kıyafetlerden ayrı olarak en az 60°C sıcaklıkta 30 dakika süreyle yıkanmasına özen gösterilmesi
 • Market alışverişi, kargo gibi dışarıdan alınan ürünlerin, temizlenerek eve yerleştirilmesi

İş Dünyası ve Çalışma Alanları Yeni Dönem Raporumuzu indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiz.

www.resetworkspace.com/rapor

Etiketler:

Re-Set Workspace, Time to Reset, HAN Spaces, Post Covid, Future is Flex, Flex Space, Future of Work, Shared Office, Paylaşımlı Ofis, Workspace, Çalışma Alanları