ANKET AYDINLATMA METNİ

Nisbetiye Mah. Nisbetiye Cad. No:24/16-17 Beşiktaş/İstanbul adresinde yer alan Han Spaces Teknoloji Geliştirme ve Yön. Dan. Org. ve İth. İhr. A.Ş. ve Alkaş Alışveriş Merkezleri Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş. (“Şirketler”) olarak Re-Set projesinde gerçekleştirilecek faaliyetler kapsamında proje neticesinde rapor hazırlanabilmesi için Future Bright (Parlak Gelecek Araştırma ve Stratejik Dan. Hizm. Ltd. Şti) aracılığıyla anket gerçekleştirme kararı almış bulunmaktayız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca ankete katılım sağlayacak siz değerli kullanıcılarımızın iletişim bilgilerinin, yalnızca Şirketlerimiz adına gerçekleştirilecek anket sürecinde kullanılmak üzere Future Bright (Parlak Gelecek Araştırma ve Stratejik Dan. Hizm. Ltd. Şti)’ne ve amaçla bağlantılı olarak iş ortaklarımıza aktarılacağını, kişisel verilerinizin işlenme amacının araştırma verilerinin oluşturulması, bu kapsamda ortak aklın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi  olduğunu belirtiriz. Kanun’a uyumlu olarak katılım izniniz doğrultusunda Şirketlerimizin meşru menfaatleri kapsamında gerçekleştirilen bu süreçte veriler sizlerin ileteceği bilgilerin dijital ortamlarda kayıt altına alınması ile toplanacaktır. Kanun’un 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketlerimize başvurarak kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) 6698 Sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

İş birliğiniz için teşekkür ederiz.